POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od dnia 24 maja 2018

 

I. DEFINICJE

Administrator – oznacza 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-776), ul. Motylkowa 65B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526 o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 PLN, opłaconym w całości, NIP 9522076515, Regon 142005020, tel. 22-1139999, e-mail: daneosobowe@9design.pl, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Strona – oznacza serwis internetowy lub aplikację działającą w domenie homestagingwarszawa.pl

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę

Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Administratorem pisemną umowę sprzedaży.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. WSTĘP DO POLITYKI PRYWATNOŚCI


Administrator korzysta z Danych osobowych Użytkownika korzystającego ze Strony Administratora lub wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Strony lub w inny sposób przekazał Administratorowi swoje dane z wykorzystaniem Strony. 

 


III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH


Administrator przykłada dużą wagę do przejrzystości przetwarzania Danych osobowych Użytkowników i Klientów. Wszelkie pytania dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, należy kierować do Administratora na podane wyżej dane.
Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomina Użytkownikom i Klientom o konieczności aktualizacji danych wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika lub Klienta adres e-mail.
Dane osobowe Użytkownika i Klienta nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez ich zgody.

1. Korzystanie ze Strony
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika korzystającego ze Strony. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Aktywności Użytkownika na Stronie są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:
• analitycznych i statystycznych – w celu poprawy jakości usług komunikowanych w ramach Strony i dostosowywania jej funkcjonalności do potrzeb Użytkowników. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
• wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Strony;
• marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem Użytkownikom reklamy behawioralnej usług świadczonych przez Administratora – by informować ich o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Strony oraz o ofertach partnerów biznesowych Administratora. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING poniżej.

2. Formularze kontaktowe
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzach kontaktowych są przetwarzane:
• w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony w celu usprawnianie jej funkcjonalności;
• w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

 

IV. MARKETING


Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
• wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika (w tym reklama kontekstowa);
• wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (reklama behawioralna);
• kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa Newsletter);
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje Profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowania na przyszłość.
1. Reklama kontekstowa
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administrator.
2. Reklama behawioralna
Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkownika, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików „Cookies” oraz innych podobnych technologii do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu obejmuje także Profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Więcej o działaniu plików „Cookies” w Polityce Cookies.
3. Newsletter
Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę wysyłki Newslettera poprzez e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newsletter, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:
• w celu świadczenia usługi wysyłki Newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, którą może cofnąć w każdej chwili kontaktując się z Administratorem na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
• w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach usługi Newsletter – podstawą prawną przetwarzania, w tym Profilowania, jest uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera;
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz Aktywności Użytkownika na Stronie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Administratora.
4. Reklama SMS
Osobom, które w tym celu podały swój telefon komórkowy, Administrator świadczy usługę wysyłki reklamy e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu realizacji reklamy SMS, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:
• w celu świadczenia usługi wysyłki Reklamy SMS – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, którą może cofnąć w każdej chwili kontaktując się z Administratorem na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
• w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Reklamy SMS – podstawą prawną przetwarzania, w tym Profilowania, jest uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Reklamy SMS;
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz Aktywności Użytkownika na Stronie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Administratora.
4. Marketing bezpośredni
Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administrator do kierowania do Użytkownika treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, o ile Użytkownik wyrazi na zgodę na te działania. Zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie.

 


V. COOKIES


Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Urządzeniu Użytkownika w czasie, gdy przegląda Stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Strony
.

Administrator wykorzystuje cookies przede wszystkim w celu umożliwienia wygodnego i bezpiecznego korzystania ze Strony. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne (patrz zaufani partnerzy) korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
• pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
• uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
• sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash) na czas trwania sesji;
• trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
• pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
Więcej o działaniu plików „Cookies” w Polityce Cookies.

 


VI. ODBIORCY DANYCH


Dane Użytkownika mogą być przekazane do dostawców usług dla Administratora oraz organów administracji państwowej.
1. Dostawcy usług dla Administratora
W związku z realizacją Usług Dane osobowe Użytkownika będą ujawniane zewnętrznym podmiotom:
• agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych, co zostało szczegółowo opisane powyżej),
• dostawcom usług hostingu stron internetowych:
– IAI S.A.
• dostawcom rozwiązań do obsługi Call Center:
– Focus Telecom Polska sp. z o.o.
– Thulium sp. z o.o.
• podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowej Strony i przechowywania danych,
• dostawcom świadczącym usługi obsługi zgłoszeń za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
• podmiotom świadczącym usługi analizy i przygotowania statystyk Strony.
Administrator każdorazowo poinformuje Użytkownika o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
2. Organy administracji państwowej
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 


VII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW


W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
• dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
• usunięcia,
• cofnięcia zgody,
• ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Użytkownik do celów marketingu bezpośredniego, w tym Profilowania.
Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości na adres daneosobowe@9design.pl
Administrator dołoży wszelkich starań aby zrealizować zgłoszone przez Użytkownika i Klienta żądania oraz udzielić odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące ich Danych osobowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator będzie mieć wątpliwości co do tego kto zgłasza określone żądanie, wówczas może zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

 


VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
2. Dane osobowe Użytkownika Strony przekazane poprzez formularze Administrator będzie przetwarzać tak długo, jak długo Użytkownik nie wycofa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Przetwarzanie będzie niezbędne do nawiązania umowy w współpracę oferowaną przez Administratora.

 


IX
. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH


Administrator regularnie analizuje ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dokłada wszelkich starań, aby wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z podmiotów współpracujących z Administratorem daje gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Dane osobowe Użytkownika.

 


X. CZAS OBOWIĄZYWANIA POLITYKI


Ochrona Danych osobowych Użytkownika jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę praw Użytkownika w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka Prywatności podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. Każda wersja Polityki zawiera datę, od której zaczyna obowiązywać.